Thông Báo

Thành lập trang facebook Tabikobo Vietnam

Trang Facebook chính thức của Tabikobo Việt Nam đã mở ra.
Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về thông tin du lịch sớm như các điểm đến du lịch của các nước Đông Dương bao gồm Việt Nam, khách sạn, nhà hàng, thông tin hữu ích về cư dân và chuyến đi công tác theo thời gian. https://www.facebook.com/tabikobo.vietnam/