Thông Báo

Có thể thanh toán bằng thẻ Vietcom bank, Viettin bank và ngân hàng thương mại Á châu (ACB).

Để cải thiện sự tiện lợi của khách hàng, chúng tôi đã mở 3 tài khoản mới có sẵn để chuyển tiền qua ngân hàng.
Ba dòng của VIETCOM BANK, VIETIN BANK, NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB) mới có mặt. Như thường lệ, các tài khoản BIDV và SMBC có thể được sử dụng để chuyển tiền quốc tế.
Chúng tôi đánh giá cao sự bảo trợ của bạn cho Tabikobo Việt Nam trong tương lai.